Położna

Gabriele Rieting


  • Opieka poporodowa w domu
  • Opieka poporodowa w domu po utracie dziecka


  • Okres poporodowy to bardzo wrażliwy czas dla noworodków i matek. Ojcowie i rodzeństwo również mogą przeżyć ten okres jako wyjątkowy. Procesy zachodzące w okresie poporodowym, regresja i produkcja mleka wymagają dużo czasu i odpoczynku, co znacząco przyczynia się do szybkiego powrotu do zdrowia. W tym czasie towarzyszę Tobie i doradzam jak postępować z noworodkiem, jego żywieniem, pielęgnacją i rozwojem oraz wspieram w poznaniu i zrozumieniu jego języka. Monitoruję także regresję macicy oraz proces gojenia się ran porodowych czy blizny po cięciu cesarskim. Z wielką przyjemnością towarzyszę Wam indywidualnie jako rodzinie i wzmacniam Waszą pewność siebie w roli rodziców.
  • W zależności od sytuacji wspólnie decydujemy, kiedy i jak często będą odbywać się wizyty.
  • W ramach okresu poporodowego w razie potrzeby stosuje się akupunkturę, homeopatię, baby spa i "hebi-taping".
  • Czas trwania i koszty
  • Ubezpieczenie podstawowe obejmuje 16 wizyt, w przypadku pierwiastek, matek po cięciu cesarskim, po porodach przedwczesnych i porodach mnogich oraz 10 wizyt po 60 minut każda w ciągu pierwszych 56 dni życia po porodzie, w przypadku wieloródek. Rozpoczęcie opieki zwykle następuje pomiędzy 37. a 42. tygodniem ciąży. W tym okresie gwarantuję, że otrzymasz profesjonalną opiekę od chwili opuszczenia szpitala.
  • Konsultacje prenatalne, jeśli sobie tego zażyczysz, będą również fakturowane. Nie wchodzą jednak one w skład podstawowego ubezpieczenia i cena wynosi 120 CHF.
  • Za usługę dyżuru / gotowości, w przypadku gdy urząd gminy nie opłaca takiej usługi, zostanie pobrana jednorazowa opłata w wysokości 115 CHF (nie jest to podstawowe świadczenie ubezpieczeniowe). W przypadku, gdy posiadasz dodatkowe ubezpieczenie, dowiedz się, czy może pokryć część kwoty usługi dyżuru / pogotowia.
  • Bildschirmfoto 2024-03-30 um 11.16.03