Położna

Gabriele Rieting


  • Końcowa Inspekcja
  • Ostatnia wizyta położnej ma miejsce od sześciu do dziesięciu tygodni po porodzie. Celem jest ocena dna miednicy i, jeśli to konieczne, rozpoczęcie koniecznych działań.


Bildschirmfoto 2024-03-30 um 11.16.03